Elk jaar sterven er 2.100 mensen aan een kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Ter vergelijking in 2020 vielen er in totaal 610 verkeersdoden. Om die reden gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie ook in 2022 streng controleren op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarbij zullen de inspecteurs de focus met name leggen op het gebruik van CMR-stoffen binnen de organisatie. In principe mogen jeugdige werknemers <18 jaar onder deskundig toezicht van een begeleider werken met gevaarlijke stoffen. Maar geldt dat ook voor CMR-stoffen? In dit artikel het antwoord. CMR-stoffen herkennen op de werkplek In de eerste plaats kan men binnen de organisatie de CMR-stoffen herkennen aan de volgende H-zinnen: H350, H351, H340, H341, H360xx, H361 en H362. Maar alleen kijken naar de H-zinnen is niet voldoende. Het kan namelijk zijn dat een stof volgens REACH geen CMR-classificatie heeft, maar in Nederland wel zo behandeld moet worden. De H-zinnen ontbreken dan ook op het etiket en in de Safety Data Sheet (SDS). Als extra controle is het dan ook verstandig om als extra controle rubriek 15 van het SDS en de lokale SZW-lijst te raadplegen. Werken met CMR-stoffen <18 jaar Volgens artikel Artikel 4.105 van het Arbobesluit mogen jeugdige werknemers <18 jaar niet werken met gevaarlijke stoffen. Maar wanneer het echt niet anders kan mogen deze jeugdige werknemers wel onder begeleiding en deskundig toezicht met een aantal gevaarlijke stoffen werken. Deze uitzondering geldt alleen voor stoffen met de H-zinnen: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 220, 221, 222, 224, 225, 240, 241, 242, 314, 315, 318, 319 of 335, of de bijzondere aanduidingen: EUH070 of EUH071. Conclusie Uit bovenstaande kunnen we het antwoord geven op de vraag of jeugdige werknemers en studenten <18 jaar mogen werken met CMR-stoffen. De H-zinnen waaraan je CMR-stoffen kunt herkennen ontbreken bij de benoemde uitzondering. Het is dus ook niet onder begeleiding toegestaan dat jeugdige werknemers, studenten en leerlingen <18 jaar mogen werken met CMR-stoffen. Altijd inzichtelijk welke gevaarlijke stoffen binnen de organisatie een CMR-classificatie hebben in Nederland? Neem dan contact met mij (Wesley Jacobs) op info@itis.nl voor meer informatie.

Geschreven door
CMR-stoffenveiligheid