Voor professionals in de Asbestsector organiseert Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met OOM-advies en AT Osborne een jaarlijkse praktijkdag. Tijdens deze praktijkdag krijgen deelnemers inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest. De volgende lezingen en sprekers zijn bevestigd: • Visie op asbestproblematiek/toezicht onder de bouwplantoets onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dr. ir. Nico P.M. Scholten, Senior-adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, ondersteunt overheden en bedrijven bij het interpreteren en toepassen van bouwregelgeving • Visie Aedes op het asbeststelsel Jeroen Pepers, Algemeen directeur, Aedes vereniging van woningcorporaties • Visie op de rol van Omgevingsdiensten ir. Leo Klaassen, Directeur-secretaris, Omgevingsdienst Haaglanden en Voorzitter, Programmaraad asbest Omgevingsdienst NL • Actuele ontwikkelingen rondom het modeleren van blootstelling aan asbestvezels dr. ir. Jody Schinkel, Researcher, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO • Juridische actualiteiten 2018 mr. Tim Segers, Advocaat, LXA The Law Firm • De rol van toetsen en toezicht door de Omgevingsdiensten Frank van den Langenberg, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord Geert-Jan van der Meijden, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord • Van transparantie naar vertrouwen in de asbestketen: ervaringen met de Asbest-OS App Jan Horyon, Directeur Horyon Innovaties • Onderzoek naar asbest in de bodem: een complexe materie ing. Edwin de Baat, Senior consultant en Adviseur kwaliteitszorg BRL, SIKB, HaskoningDHV Nederland • Corporaties en Omgevingsdiensten werken samen aan vertrouwen Otto Hegeman, OOM-milieumanagemen • Nieuwe update van de “NEN 2990 Eindbeoordeling na asbestverwijdering” in aantocht Jan Tempelman, Eigenaar, Adviesbureau Jan Tempelman, Deventer • Praktijkvoorbeeld Ontmanteling Energiecentrale Nijmegen A-W Brokking, Operationeel manager, Meuva Asbestsanering Bestemd voor Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAM coördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants. Werkzaam bij: Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certificerende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen. Organisatie: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch Datum: Donderdag 17 mei 2018 – Veenendaal Kosten: Vóór 19 april a.s.: € 345,- excl. btw. per persoon = € 50,- korting