LabMakelaar Benelux B.V. ondertekent Manifest MVOI

icon.highlightedarticle.dark Management
56 bekeken 24 januari 2023
Article image of: LabMakelaar Benelux B.V. ondertekent Manifest MVOI

LabMakelaar Benelux B.V. streeft naar een sterke circulaire economie. Onze ambitie is dat het vanzelfsprekend wordt om laboratorium apparatuur en meubilair te hergebruiken (upcyclen). Omdat bij upcycling de materialen, in tegenstelling tot bij recycling, nog niet van elkaar gescheiden worden, maar het product in zijn geheel wordt hergebruikt. Hetzelfde product, opnieuw ingezet.

Een circulaire economie is ook gericht op hergebruik van producten met behoud van kwaliteit en waarde in een eindeloze stroom. Er zijn dan minder grondstoffen nodig voor productie, kosten worden bespaard, de stroom restafval verkleind, en milieubewust gehandeld.

Hiermee wil LabMakelaar Benelux binnen de branche van laboratorium inrichting gezien worden als ambassadeur van upcycling. Men gaat, om het laboratorium in te richten, dan eerst binnen het circulaire laboratoriumaanbod op zoek naar de benodigde apparatuur. Is het circulair niet verkrijgbaar, dan pas gaat men op zoek naar nieuw.

Net als maatschappelijk verantwoord ondernemen, is ook het maatschappelijk verantwoord inkopen, ook wel duurzaam inkopen, belangrijk. Dit betekent dat we naast aandacht voor de prijs van de producten, diensten of werken ook kijken naar de effecten van de inkoop op milieu- en sociale aspecten. Inkoop is een effectief instrument om impact te maken. Van klimaat en milieu tot diversiteit en inclusie. We hebben in Nederland te maken met veel complexe maatschappelijke vraagstukken die schreeuwen om een oplossing. Oplossingen waar we nu aan moeten werken voor een betere wereld in de toekomst. Door als opdrachtgever en inkoper de juiste, duurzame keuzes te maken, helpen we samen een duurzaam verschil te maken.

Om onze ambitie kracht bij te zetten hebben wij ons officieel aangesloten bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Wij helpen u graag om uw laboratorium op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier in te richten. Neem contact met ons op om te horen hoe wij u kunnen helpen.

Neem contact met ons opicon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:LabMakelaar Benelux B.V. ondertekent Manifest MVOI

LabMakelaar Benelux B.V.

LabMakelaar Benelux streeft naar een wereld met een sterke circulaire economie, waarin bedrijven makkelijk toegang krijgen tot een totaaloplossing voor inrichting en apparatuur van hun laboratoria met kwalitatief goed en hergebruikt materiaal. Lees meer