De LabInfoScan, een variant van de LabScan, is inmiddels meer dan 25 keer uitgevoerd bij grote en kleine laboratoria in de Benelux. Voorbeelden van laboratoria waarbij de LabInfoScan is uitgevoerd zijn: KWR, RIVM, TNO, NFI, Sanquin, GEOS, Oce, Navobi en Denkavit. De LabInfoScan wordt vaak ingezet als startpunt van een (LIMS, ELN, SDMS) software selectietraject, maar kan ook dienen als een soort ”APK” voor de doelmatigheid van uw huidige LIMS implementatie. De LabInfoScan richt zich op de informatiemanagement en workflow binnen uw laboratorium. Waar is winst te behalen m.b.t. efficiëntie, werkwijze, informatiebehoefte, toepassing huidige software? Wat zijn de belangrijkste knelpunten en hoe kunt u die oplossen? In het geval van een software selectie, levert de LabInfoScan belangrijke informatie: - Wat heeft uw laboratorium nodig (en wat niet)? - URS (eisen en wensen) - Workflow optimalisatie - Mogelijk geschikte software kandidaten - Selectietraject (hoe kom ik tot de best passende software/leverancier)?