De toenemende technische mogelijkheden van automatisering, robotisering en software bieden kansen voor laboratoria om efficiënter te werken en de kwaliteit te vergroten. LabAutomation geeft de gelegenheid om in één dag goed en volledig geïnformeerd te worden over automatiserings-, robotiserings- en softwareoplossingen binnen de laboratoria. Nieuwe gebruikers uit diverse labsectoren en vooraanstaande leveranciers wisselen hun visies en ervaringen uit met de aanwezigen. De nieuwste innovatieve technologieën en trends komen aan de hand van applicatiegerichte praktijkvoorbeelden aan bod tijdens het conferentieprogramma. De onderwerpen die terugkomen tijdens het programma zijn: het keuzeproces en aanschaf, de implementatie, de koppeling met andere systemen, het optimaliseren voor het werkproces, sampleopslag, systeemintegratie, interfacing met Next Gen Sequencing, LIMS, ELN, de dataverwerking en toekomstige mogelijkheden. LabAutomation wordt georganiseerd door de branche Laboratorium Technologie van FHI, federatie van technologiebranches in samenwerking met vooraanstaande leveranciers van laboratorium producten. De deelnemende bedrijven kunt u bezoeken op de marktplaats om kennis te vergaren en te netwerken. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op de link hieronder.