Qlip heeft per 1 juli 2021 de Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) overgenomen. Stichting KOM houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de melkwinning, -bewaring en -registratie op het melkveebedrijf. Qlip is specialist op het gebied van kwaliteitsborging in de zuivel. Beide organisaties zien vooral voordelen in het wederzijds versterken van aanwezige expertises, voor de Stichting KOM is het benutten van de schaalgrootte interessant. Beide partijen kenden al een jarenlange geschiedenis van intensieve samenwerking.

KwaliteitsbewakerOvername