Kunstmestproductie met plasmareactor

icon.highlightedarticle.dark R&D
84 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Kunstmestproductie met plasmareactor

Annemie Bogaerts, professor chemie aan UAntwerpen, krijgt financiering van de Europese Commissie voor onderzoek naar de inzet van plasmareactoren die stikstof en zuurstof uit de omgevingslucht rechtstreeks kunnen gebruiken om er stikstofoxiden van te maken als grondstof voor kunstmest. Bogaertsen haar team achten de tijd nu rijp het reactorontwerp en de prestaties te optimaliseren, te testen in de praktijk, om vervolgens aan te bevelen welke reactor geschikt is voor opschaling en mogelijke commercialisering.

De plasmareactoren zouden theoretisch tot vijf keer minder elektriciteit nodig hebben dan gangbare productieprocessen van meststoffen. De Europese gelden voor dit onderzoek betreffen de ‘proof of concept’-beurs van de European Research Council (ERC) van de Europese Commissie, waarmee onderzoekers, verbonden aan een Europese kennisinstelling, gelden kunnen binnenhalen. Aan elk geselecteerd onderzoeksproject wordt vanuit de Europese Commissie 150.000 euro verleend, bovenop de bestaande ERC-beurs.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark