Per 1 februari 2020 is KRSS Europe B.V. verhuisd naar een nieuwe bedrijfsruimte. Ons nieuwe bezoekadres is: Storkstraat 51, 3905 KX in Veenendaal. Hier hebben wij de ruimte om de komende jaren verder te groeien. In ons nieuwe pand beschikken we over meer magazijnruimte. Dit stelt ons in de gelegenheid om onze klanten nog beter te kunnen bedienen door meer voorraad lokaal op te slaan. Dit geldt zowel voor refurbished chromatografie- en massaspectrometrie instrumenten als ook voor de chromatografie verbruiksartikelen. Tevens willen wij u informeren dat wij een nieuwe medewerker in dienst hebben. Mark de Haan is onze nieuwe backoffice medewerker. In deze functie zal Mark regelmatig contact hebben met onze klanten en leveranciers.

Geschreven door