Het nieuwe ontwerp van het Joint Reseach Center, waar de Hogeschool Zeeland, Scalda en University College Roosevelt samen onderzoek gaan doen op het gebied van water, energie, voedsel en biobased producten, is bekend. Op 2 juli werd de samenwerking bezegeld met de presentatie van het ontwerp van het gebouw. Rothuizen Architecten ontwierp een gebouw met een monolithische uitstraling, waarbinnen diverse wegen elkaar van nature kruisen. Het dak biedt ruimte voor onderzoek met onder andere waterbassins voor het cluster Ecologie. Hier kan ook les worden gegeven of gepauzeerd. Grote laboratoria en een ‘makers space’ staan centraal in het ontwerp. Hier komen studenten en onderzoekers samen om te overleggen en samen te werken — ieder vanuit zijn eigen kennisniveau en opleiding — om te komen tot vernieuwende resultaten en inzichten. Volgend jaar begint de bouw en de ingebruikname staat gepland voor het studiejaar 2021-2022. Bekijk de video: bit.ly/JRS-Zeeland