Op 6 december 2022 is de nieuwe versie van de EN-ISO15189 gepubliceerd. De International Laboratory Accreditation (ILAC) is overeengekomen dat er een overgangsperiode van drie jaar zal zijn. Aan het einde van deze periode moeten aanbieders die wereldwijd zijn geaccrediteerd volgens EN-ISO 15189:2012 zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens de EN-ISO15189:2022. Dit houdt in dat alle bestaande accreditaties tegen de EN-ISO15189:2012 versie vóór 6 december 2025 omgezet moeten zijn naar de EN-ISO 15189:2022 versie.

normnormering