Alle fabrikanten, leveranciers en importeurs zijn wettelijk verplicht om een Safety Data Sheet (SDS) te leveren aan iederen die beroepsmatig handelingen verricht met een gevaarlijke stof of mengsel. Bij wijzigingen binnen 12 maanden na levering is de fabrikant of leverancier verplicht om een nieuwe versie aan te leveren. Met de intrede van REACH is de kwaliteit van Safety Data Sheets in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar nog altijd bevat een groot aantal Safety Data Sheets foutieve informatie. Hierdoor ontstaan onnodig risico's voor de gezondheid van mensen en het milieu. Oproep Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) Werken met een gevaarlijke stof of mengsel brengt risico's met zich mee voor mens en milieu. Helaas ziet de inspectie bij het uitvoeren van controles nog veel fouten in opgestelde Safety Data Sheets. Hierdoor wordt de eindgebruiker onvoldoende of onjuist geïnformeerd over de gevaren die stoffen en mengsels met zich meebrengen. Hierdoor lopen zij onnodig risico en om die reden is het verbeteren van de kwaliteit van Safety Data Sheets noodzakelijk. De inspectie IL&T roept leveranciers van gevaarlijke stoffen en mengsels op om Safety Data Sheets voor 1 januari 2023 aan te passen. In 2023 zal IL&T in samenwerking met andere inspectiediensten controles gaan uitvoeren. Nieuwe eisen Safety Data Sheets In juni 2020 zijn er nieuwe eisen vastgesteld waarin een Safety Data Sheet moet voldoen. En deze nieuwe eisen zijn In Verordening (EU) 2020/878 zijn nieuwe eisen opgenomen waaraan een SDS moet voldoen. Zo is het bijvoorbeeld om bij mengsels verplicht om in rubriek 1.1 een uniek identificatienummer (UFI) op te nemen. En geldt er ook een informatieplicht wanneer een chemisch product hormoonontregelende stoffen bevat. Hulp nodig? Op zoek naar een tool om zelf Safety Data Sheets op te stellen conform de gestelde eisen? Neem dan contact op met Wesley Jacobs via 'MEER INFORMATIE' (hiernaast), zodat wij je tijdens een vrijblijvende demonstratie meer kunnen vertellen over de SDS Authoriting Tool van Chemwatch. Met deze tool kunnen fabrikanten en leveranciers binnen enkele minuten een SDS opstellen welke voldoet aan de gestelde eisen van REACH en de nieuwe eisen zoals opgenomen in Verordening (EU) 2020/878.

Geschreven door
ILTinspectie