Negen maanden met corona liggen achter ons, negen maanden met de nodige impact. Wat heet, zeker ook voor de laboratoria. Het devies was en is: thuiswerken, en dat blijft voorlopig zo. Voor laboratoriumpersoneel is dat gewoonweg niet mogelijk, je neemt je analyseapparatuur niet mee naar je thuiswerkplek. En waar dan? Op de keukentafel dan maar? De zware metalen of pathogene micro-organismen daar voorbewerken en analyseren, uitgesloten. Ook al wordt de analyseapparatuur steeds compacter, thuiswerken is voor de analist in veel gevallen onmogelijk. Uitgezonderd natuurlijk bureauwerk, maar in de regel is dat niet 90 % van het takenpakket. De impact van de coronapandemie voor de laboratoria is dan ook groot. Analisten werken gewoon op locatie, terwijl veel managers thuis werken. Dat schept ongewild afstand. Direct even aan het bureau schieten is er dus niet meer bi. Problemen in de lijn probeer je dan toch eerst zelf op te lossen, of de oplossing loopt vertraging op. Niet handig. Ook voor het thuisfront ontstonden nieuwe situaties, zeker voor de leidinggevenden. Waar men overdag `gewoon` naar het laboratorium was, zit men nu grotendeels thuis te werken. Continu online sessies, de rust in de omgeving die er niet altijd is, schoolkinderen die (meer) thuis zijn, in het voorjaar online lessen moeten volgen, kortom hectiek die niemand zich voor maart 2020 voor had kunnen stellen. En nu negen maanden later blijft het wennen aan die 1,5 meter-samenleving. De richtlijnen kunnen op de laboratoria vaak niet eens gehaald worden, dus werken analisten met mondkapjes op, is er eenrichtingsverkeer, gescheiden pauzes, enzovoorts. Het is er al met al niet gezelliger op geworden. Maar goed, het belangrijkste is dat we het zelf niet ziek worden van het virus of anderen ermee besmetten. Voor de persoonlijke ontwikkeling van ons allemaal is `alles op afstand doen` ook niet echt bevorderlijk. Cursussen die niet doorgingen, consultancydagen vaak met videobellen. Het zorgt voor minder interactie, en maakt dat het kwaliteitsbeleid doorgevoerd kon worden. En we weten: stilstand is achteruitgang. Voor nu wil ik al mijn relaties extra bedanken voor het onverminderde vertrouwen. In het bijzonder voor het bieden van de gelegenheid om toch live op locatie te kunnen zijn om procesverbeteringen te kunnen doorvoeren, met elkaar. Laten we duimen dat 2021 het jaar wordt van het terug naar normaal. Het jaar waarin we steeds bewegingsruimte krijgen - letterlijk en figuurlijk. Blijf gezond, kijk om naar wie eenzaam dreigt te worden en blijf vertrouwen op een beter jaar. Ik reken erop dat we volgend jaar weer samen weer meer zullen kunnen doen.

Geschreven door