Moet uw laboratorium nog over op GLIMS 9? Een groot project waarbij er vaak gekozen wordt helemaal opnieuw te beginnen met de inrichting. Een goede manier om alle processen na te gaan en daar te verbeteren waar mogelijk. Vanuit onze ervaringen ondersteunen wij u op meerdere manieren. Architectuurgids Veel laboratoria kiezen er voor GLIMS 9 opnieuw in te richten. Een duidelijke architectuurgids, die organisatiebreed wordt gedragen, draagt bij aan een nieuwe uniforme inrichting binnen GLIMS 9. PinkRoccade Healthcare biedt hulp bij het opstellen van een architectuurgids voor GLIMS 9 met kennis en ervaring vanuit verschillende laboratoria. Inrichting Bij het inrichten van GLIMS 9 is vaak extra mankracht nodig. Wij helpen bij het inrichten en adviseren over inrichtingskeuzes bij GLIMS 9. Wij putten uit jaren ervaring en talloze best practices. Conversie van huidige data Bij de overgang naar GLIMS 9 zal data vanuit GLIMS 8 of een ander LIS moeten worden overgezet. Wij converteren actieve, historische en brongegevens, waarbij we adviseren vanuit onze ervaringen rondom keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden. Koppelingen Onze consultants ondersteunen in het bouwen, aanpassen en testen van koppelingen met GLIMS 9. Daarnaast adviseren zij ook over de inrichtingskeuzes m.b.t. de apparaatkoppelingen en zorgen voor de inventarisatie van de aanpassingen aan de HL7-koppelingen. Daarnaast kunnen zij deze aanpassingen maken, testen en in productie nemen op de communicatiemachine Cloverleaf. Projectleiding Indien er tijdens het project ondersteuning nodig is in het kader van Project Management, kan PinkRoccade Healthcare hierin voorzien. Dit kan bijvoorbeeld in de rol van (meewerkend)projectleider of projectcoördinatie. Testen Een zeer belangrijk en vaak onderschat onderdeel binnen de overgang naar GLIMS 9 is het testen. Wij ondersteunen u bij het opstellen van een testplan en bieden een aantal basis testscripts. Daarnaast kunnen wij de testcoördinatie ook volledig uit handen nemen. Beheer Indien er tijdens het project ondersteuning nodig is voor het dagelijks beheer van de huidige omgevingen, kan PinkRoccade Healthcare hierin voorzien. Dit kan zowel binnen kantoortijden als daar buiten (24/7). Gaat uw lab binnenkort over of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met Jeroen de Hond | 06 4339 2517).