Op 6 februari is een Factory of the Future Award toegekend aan contractlaboratorium Lavetan uit Turnhout. Het laboratorium is gespecialiseerd in microbiologie en serologie, heeft zo’n 80 medewerkers, draait circa 1 miljoen analyses per jaar en had in 2018 een omzet van ruim 8,5 miljoen euro. Agoria en Flanders’ Food reiken jaarlijks de Factory of the Future Award uit aan hoogtechnologische bedrijven die bewijzen dat ze goed scoren op 7 punten: 1. World Class Manufacturing Technologies: het inzetten van moderne productietechnologie 2. End-to-end Engineering: productontwikkeling in functie van de volledige waardeketen, met behulp van virtuele modellen en simulaties 3. Digital Factory: digitaliseren van de operationele processen, onderling verbonden via het internet 4. Human Centered Production: betrokkenheid van de medewerkers bij de toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling 5. Production Network: inbedden van de organisatie in een samenhangend netwerk 6. Eco Production: realiseren van duurzame productiesystemen met gesloten materialenkringlopen en verlaagd energieverbruik 7. Smart Production Systems: het vlot kunnen inspelen op veranderende marktvragen Uit het juryrapport is gebleken dat Lavetan alle processen goed in kaart heeft gebracht, optimaal ondersteund door LIMS. Het werk is sterk gedigitaliseerd. Medewerkers krijgen steeds meer informatie aangereikt via dashboards, waardoor ze zelfsturend kunnen werken. Verder worden ze ondersteund door robots om kwalitatief goede analyses uit te voeren. In 2016 installeerde Lavetan een automatische lijn in het microbiologielab. Dat markeerde de overstap van petriplaten naar de veel compactere petrifilms. Hiermee werd het proces niet alleen geautomatiseerd, maar ook veel energie bespaard voor verwarmen en koelen. Lavetan, nu nog vooral actief in België en Zuid-Nederland, zegt naar aanleiding van de prijsuitreiking verder te willen groeien, ook in de rest van Nederland. Het lab wil investeren in extra medewerkers met IT- en proceservaring om verdere stappen te zetten in digitalisering en automatisering van labonderdelen.