Een fit test is een test waarbij wordt gecontroleerd of een respirator, een volgelaats- of halfgelaatsmasker, goed past op het gezicht van degene die het masker draagt. Degene die een masker draagt kan niet beschermd worden als er openingen tussen het gezicht en het masker zijn. Daarom is het noodzakelijk om de pasvorm te testen voordat ze in verontreinigde lucht terechtkomen. Een masker moet het ervoor zorgen dat het ademhalingssysteem van de drager gescheiden wordt van de omgevingslucht. Hiervoor moet het masker strak tegen het gezicht aan gedrukt worden, zonder dat er openingen zijn. Hierdoor wordt efficiënte afdichting op de omtrek van het masker te gegarandeerd. Wanneer de maat en vorm van het masker goed op het gezicht van de drager past, is deze beter beschermd op gevaarlijke werkplekken. In dit filmpje neemt Michael je mee in de wereld van fit testing. Veel kijkplezier! 

Geschreven door
Fit Testing