Exosomen purificatie door Size Exclusion Chromatografie

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
Laatste wijziging: 8 mei 2023

Exosomen spelen een belangrijke rol in de progressie van verschillende ziektes. Deze eiwitcomplexen worden als interessante targets gezien voor biomarkers voor geneesmiddelontwikkeling. Tot nog toe is onderzoek beperkt tot het isoleren van exosomen. Het onderzoek naar de inhoud (enzymen e.d.) van exosomen staat nog in de kinderschoenen. Het is namelijk een moeilijke stap om exosomen te isoleren van lichaamsvloeistoffen. De vraag naar een goedkoop en betrouwbaar product is groot. Huidige methoden zoals ultra-centrifuge kosten veel tijd en zijn erg arbeidsintensief, terwijl laboratoria op zoek zijn naar snelle en automatiseerbare processen.
EVSecond is een Size Exclusion Chromatography methode die is toegepast om exosomen van serum, plasma of celculturen te scheiden. EVSecond is een open kolom die werkt op basis van zwaartekracht en maakt geen gebruik van ultra-centrifuge. Hierdoor is het proces minder arbeidsintensief. De originele EVSecond moet worden opgeslagen én gebruikt bij 4 °C. De vernieuwde en verbeterde EVSecond L70 moet weliswaar opgeslagen worden bij 4 °C, maar kan gebruikt worden bij kamertemperatuur.

Geschreven door

Logo van:Exosomen purificatie door Size Exclusion Chromatografie

GL Sciences B.V.

Leverancier voor de Chromatografie GL Sciences B.V. te Eindhoven is onderdeel van GL Sciences Inc. Japan. Onze eigen producten zijn voor de chromatografie markt en bestaan uit GC en HPLC kolommen, GC Multi Mode... Lees meer