Engelstalige versie NPR voor eisen, beproevingen en aanbevelingen van zuurkasten in laboratoria gepubliceerd

icon.highlightedarticle.dark Kwaliteit Laatste wijziging: 11 juli 2023
zuurkast
zuurkast | Foto: NEN

De Engelstalige versie van NPR 4500:2022 ‘Zuurkasten – Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria – Toelichting bij de NEN-EN 14175-normenserie’ is gepubliceerd. Deze praktijkrichtlijn is voor iedereen die betrokken is bij de inrichting en/of het beheer en onderhoud van laboratoria waar zuurkasten worden gebruikt.

De vorige editie van NPR 4500 uit 2008 is op een groot aantal punten aangepast aan de herziene versie van NEN-EN 14175-3 uit 2019 en nieuwe delen in de NEN-EN 14175-normenserie.

Eisen voor zuurkasten
De Europese normenserie en dus ook NPR 4500:2022 beschrijven de veiligheidseisen en prestatiecriteria van zuurkasten, de beproevingsmethoden voor typetest voor op locatie en geven aanbevelingen voor installatie en onderhoud. De keuze voor een bepaalde zuurkast wordt mede bepaald door het gebruik. Zo kunnen aan zuurkasten voor R&D-toepassing andere eisen worden gesteld dan aan zuurkasten gebruikt voor routineanalyses.

Aanvulling op de praktijkrichtlijn
In aanvulling op NPR 4500 geeft NVN-CEN/TS 17441 meer informatie over planning, ontwerp en onderhoud van ventilatiesystemen bedoeld voor onder andere het afzuigen van zuurkasten en ventileren van laboratoria waarin zuurkasten worden toegepast. Recirculatiekasten vallen buiten het toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn. Wel is voor dit soort kasten een Europese norm in ontwikkeling.

Via deze link leest u meer over de betrokken NEN commissie icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Engelstalige versie NPR voor eisen, beproevingen en aanbevelingen van zuurkasten in laboratoria gepubliceerd

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer