Elementar biedt met de Vario MAX cube CNS een eenvoudige, betrouwbare oplossing voor het bepalen van het juiste koolstof-, stikstof- en zwavelgehalte van een monster. Het instrument is geoptimaliseerd voor het meten van monsters in het weegbereik van 100 mg tot circa 1000 mg organische stof, maar ook geschikt voor 5g/5ml met automatische asverwijdering. Daarmee leent de Vario MAX cube CNS zich voor de analyse van grote monsterhoeveel heden van natuurlijke, heterogene monsters, of daar waar lage detectielimieten nodig zijn. Toepassingen liggen onder meer in de karakterisering van bodem, planten of meststoffen. Normaliter vereist de heterogeniteit van deze monsters een lastige en tijdrovende monstervoorbereiding. Dit innovatieve model maakt de gel ijktijdige bepaling mogelijk van stikstof, zwavel en koolstof in vaste stoffen, vloeistoffen, heterogene, gevoelige of moeilijk te verbranden monsters. De voorbereiding is eenvoudig, gewoon het monster afwegen in de herbruikbare smeltkroes, plaatsing in de monsterhouder en de analyse kan starten. De drievoudige verbranding geeft maximale opbrengsten en een nauwkeurige analyse. Slechts één blanco waardecheck per dag volstaat. Extra tijdwinst kan behaald worden door het apparaat met 90 posities in de avond- en nachturen in te zetten, wat mogelijk is door het volledig geautomatiseerde monsterdoorvoersysteem. Elementar reageert op de steeds beperktere beschikbaarheid van helium. De Vario MAX cube CNS is ’s werelds enige multigram CNS analyzer die kan worden uitgevoerd voor helium of argon als draaggas.

Geschreven door