TU Delft krijgt in de bestaande hoogspanningshal een nieuw en gecombineerd elektrotechnisch onderzoekslaboratorium. De bouwwerkzaamheden voor dit Electrical Sustainable Power Lab zijn inmiddels door hoofdaannemer Kuijpers afgerond. Het ELP moet het Nederlandse elektriciteitsnetwerk klaarstomen voor de toekomst.