Eenheid van taal in Antibioticaresistentie

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Eenheid van taal in Antibioticaresistentie

Het project ‘Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie’ ter verbetering van de uitwisseling van informatie tussen medisch microbiologische laboratoria is bij de eerste vijf deelnemende laboratoria een succes gebleken. Inmiddels zijn er nog eens acht labs bijgekomen.

Bij labs die deelnemen aan het project gaan gegevens over antibioticaresistentie direct vanuit de medisch microbiologische laboratoria naar de surveillancesystemen van het RIVM, op basis van gestandaardiseerde labcodes. Het RIVM kan de gegevens vervolgens gebruiken voor lokaal en regionaal beleid.

Het project geeft snel inzicht in wie, waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt. Zo kunnen resistente bacteriën effectief worden bestreden. In de pilotfase van het project startten zes laboratoria met de nieuwe gestandaardiseerde werkwijze.

De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Naar verwachting is eind 2018 ook Saltro, het zesde laboratorium, operationeel. De volgende stap is de voorbereiding van de landelijke invoer. Het doel is dat in 2020 alle laboratoria werken volgens ‘Eenheid van Taal’.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonnerenicon.arrow--dark