Om de veiligheid van mensen en goederen te waarborgen, heeft Ecosafe een oplossing ontwikkeld voor de veilige opslag van Lithium-ion batterijen. Lithium-ion batterijen hebben namelijk de eigenschap vele risico's met zich mee te brengen, waarvan de meest bekende en meest voorkomende de thermische opwarming is, die het gevolg kan zijn van een temperatuurstijging in de omgeving, een schok of een probleem van de batterij zelf. Het gevolg is dat de batterij op gevaarlijke wijze kan opwarmen of zelfs ontbranden en brand kan veroorzaken. Op basis van ervaring en know-how inzake 90 minuten brandvrije kasten, volgens de Europese norm EN14470-1, zijn er verschillende modellen van verschillende afmetingen aan die aan de meest uiteenlopende opslagbehoeften kunnen voldoen. Via stopcontacten in de kast kunnen de batterijen veilig worden opgeladen. Rookmelders detecteren bij gevaar en via alarmen kunnen meldingen worden gemaakt. En deze kasten zijn 90 minuten brandveilig mocht er echt iets mis gaan. Ga via de link hiernaast naar onze webshop voor meer details

Geschreven door
opslagkastlithium-ionlithium-ion accu's