E-Waste over 2 jaar circulair? Er lijkt schot te komen in het circulair maken van e-waste nu staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat met een ontwerpbesluit gekomen is voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan Stichting OPEN. Bij de Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) zijn 2.000 producenten aangesloten van onder meer ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen, en witgoed. Ze kunnen met de AVV langjarig invulling geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA of e-waste). Met deze samenwerking willen de producenten binnen twee jaar de inzameldoelstellingen behalen en e-waste circulair maken. Dat is nu niet zeker niet het geval. In 2019 stond het inzamelpercentage op 48%, goed voor zo’n 199.000 ton elektrisch en elektronisch afval. Dit is ruim onder de inzameldoelstelling uit de Europese Richtlijn van 65%. Vandaar deze nieuw aanpak met een centrale regie om e-waste daadwerkelijk circulair te maken, en dit de komende jaren financieel en logistiek te regelen. Er wordt onder andere gekeken naar een retourpremiesysteem om de inzameldoelstelling effectief te maken.