Door de toenemende vraag aan monsteranalysen voor koolstof en stikstof in vaste stoffen, sedimenten en vloeistoffen heeft Skalar een volledig nieuwe analyzer ontwikkeld die voldoet aan de huidige marktvereisten. Naast de klassieke analyse van TOC, TC, TIC en TN is de nieuwe SNC100 ook in staat om elementair koolstof (EC) te bepalen. Verder is deze state of the art analyzer ook voorzien van een grote monsterwisselaar met 100 posities, met een inweegcapaciteit tot 3 gram. De PrimacsSNC-100 analyzer op basis van een katalytische verbranding techniek is voorzien van een circulatiecyclus die een 100% oxidatie garandeert tijdens deze verbranding. Hierdoor kan een grote variëteit aan monsters met verschillende concentraties en homogeniteit door elkaar gemeten worden.