Om de logistiek te optimaliseren en het gevaar van cross-contaminatie tussen schone en pathogene ruimtes tot een minimum te beperken bouwt Bronson Incubator Services BV naast de reguliere stovenwanden ook zogenaamde Doorgeef-stovenwand op maat. Deze kunnen optioneel een interlock-sluiting krijgen, inclusief visuele indicatie. De wand wordt strak in de muur ingebouwd en luchtdicht afgewerkt.