De nieuwste versie kwikanalyser van Milestone, de DMA-1, is ontwikkeld voor een snelle meting van enkelvoudige vaste, vloeibare en gasmonsters zonder monstervoorbereiding. De werking is gebaseerd op de principes van thermische ontleding van monstermateriaal, kwikabsorptie op een amalgamator en detectie via atoom absorptiespectrometrie (AAS). Kwik en andere verbrandingsproducten die vrijkomen, stromen met het draaggas door de katalysator. Daar worden alle storende stoffen, zoals halogenen, stikstof en zwaveloxiden, geëlimineerd. Dit resulteert in betrouwbare analyseresultaten in 5 tot 6 minuten. Het monster wordt afgewogen in kwartsflesjes en het gewicht wordt vervolgens automatisch verstuurd van de analytische balans naar het analyseapparaat. Het toepassingsgebied voor de DMA-1 omvat analyse van kwik in vaste stoffen en vloeistoffen, zoals kolen en ruwe olie. De analyser voldoet aan de US EPA 7473 (Analyse van kwik in van vaste stoffen en oplossingen via thermische decompositie, amalgamatie en atoomabsorptie), ASTM D6722-01 9 (Analyse van kwik in kolen) en ASTM D7623-10 (Analyse van kwik in ruwe olie

Geschreven door