<b>Deutsche Telekom Healthcare helpt Pathan BV bij integratie nieuwe laboratoria </b> Recent hebben het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen verzocht aan Pathan BV in Rotterdam om hun pathologie onderzoeken uit te gaan voeren. Het bestaande pathologie laboratorium in Terneuzen is geïntegreerd in het laboratorium van Pathan BV in Rotterdam. Op het oog een eenvoudige klus, maar in de praktijk een fikse uitdaging om drie verschillende systemen samen te voegen. De omnummering van onderzoeksnummers, het behoud van de medische datahistorie, de juridische borging van patiëntgegevens, het migreren van medische- en pathologische data naar één platform en het koppelen aan de landelijke PALGA databank werd binnen 8 weken gerealiseerd. Peter Smolders, hoofd laboratorium van Pathan: “We zijn zeer tevreden over de wijze waarop Deutsche Telekom Healthcare deze migratie heeft uitgevoerd. De time-to-market was erg kort, terwijl de kwaliteitseisen bij de verschillende stakeholders erg hoog lagen. We kunnen ons uiteraard geen enkele fout veroorloven als het gaat om onderzoeksresultaten gekoppeld aan patiëntgegevens. Deutsche Telekom Healthcare heeft kennis van zaken als het gaat om koppelingen met de PALGA databank en connectiviteit met specifieke laboratorium hardware en software.” Volgens Deutsche Telekom Healthcare CEO Renna Plukker werpt bij dit type complexe migratietrajecten de gehanteerde eigen Deutsche Telekom projectmanagement methodiek haar vruchten af. “Het goed vastleggen van behoeftes, een strakke planning, realistisch inschatten van risico’s en slagingspercentages en het soepel schakelen op verschillende managementniveaus heeft ertoe geleid dat we deze klus binnen de gestelde tijd konden realiseren. “ <b>Over Deutsche Telekom Healthcare Nederland</b> Deutsche Telekom Healthcare is onderdeel van de Deutsche Telekom groep. Met een omzet van 69,2 miljard euro en ruim 252.000 medewerkers, is de Deutsche Telekom groep wereldwijd actief in de gezondheidszorg, niet alleen op het gebied van telecommunicatie, maar vooral ook op het gebied van ondersteuning van zorgprocessen. Op laboratoriumgebied is Deutsche Telekom Healthcare verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, training, opleiding en het beheer van het Uniforme Decentrale PALGA Systeem (U-DPS). Naast de PALGA landelijke databank beheert Deutsche Telekom Healthcare diverse andere medische databanken en medische registraties