De Anton Paar Litesizer 500 biedt u snel een accuraat inzicht van uw deeltjesgroottesysteem. Dit instrument biedt ook de mogelijkheid om een optimalisering door te voeren aan de manier waarop deeltjes zich gedragen als functie van tijd, temperatuur en concentratie. - Deeltjesgrootte gemeten met DLS - LitesizerTM 500 kan verschillende deeltjesgroottes onderscheiden in 1 mengsel - Moleculaire massa, gemeten met SLS, snel en niet invasief - Zetapotentiaal gemeten met ELS - met een gepatenteerde CMPals technologie (Europees patent 2735870) - Transmittance, continue meting - biedt u de kans om de beste parameters voor uw sample te kiezen.

Geschreven door