Hans-Gerd Janssen en Theo Noij zijn de dagvoorzitter en sessievoorzitter tijdens LabAnalyse 2017. Hans-Gerd Janssen studeerde Scheikundige Technologie aan de TU Eindhoven alwaar hij ook zijn promotieonderzoek op het gebied van superkritische chromatografie verrichte. Na bijna 10 jaar aan de TU Eindhoven gewerkt te hebben als universitair (hoofd)docent analytische chemie trad hij in 1999 in dienst van Unilever Research Vlaardingen. Daar is hij verantwoordelijk voor het compositioneel-analytisch onderzoek. Sinds 2004 is hij tevens buitengewoon hoogleraar in de analytische scheidingstechnieken aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. Janssen’s research belangstellingen zijn voedingsmiddelanalyse, multidimensionale chromatografie en massaspectrometrie en theoretische aspecten van chromatografie. Naast zijn lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences bij Avans Hogeschool in Breda is Theo Noij werkzaam als Principal Research Scientist bij Charles River Laboratories in Den Bosch (voorheen WIL Research). Een contract research organisatie gespecialiseerd op het terrein van milieu- en veiligheidsonderzoek voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen, chemische stoffen en producten. Zijn expertise ligt op het gebied van pharmaceutische analyse, bioanalyse en milieuanalyses met moderne chromatografische en massaspectrometrische technieken. Verder houdt hij zich bezig met kwaliteitszorg en laboratoriumorganisatie. Hij heeft circa 30 jaar ervaring in de analytische chemie. Theo Noij is tevens voorzitter van de KNCV Werkgroep Scheidingsmethoden. U kunt zich registreren voor een bezoek aan LabAnalyse via de website van LabAnalyse, zie de link hieronder.