De compacte Berner Claire® ISO is een nieuwe negatieve druk isolator die is ontworpen voor het behandelen van stoffen met toxische of CMR eigenschappen, in lijn met de vereisten van de nieuwe DIN 12980: 2017-05. De werkruimte, met een laminaire luchtstroom conform GMP, is cleanroom klasse A volgens EU GMP richtlijnen of ISO class 5 volgens de EN ISO 14644-1. Het ontwerp van de Claire® ISO isolator is gebaseerd op het award winnende Shield Design, en biedt dus persoons- en productbescherming volgens de laatste stand der techniek. Voor de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat het wisselen van handschoenen veilig en eenvoudig kan worden uitgevoerd, dankzij de hoogwaardige kwaliteit handschoen/mouw combinatie met een handschoenwissel systeem. Ook is de Berner Claire® ISO geschikt voor lektest met handschoen testapparatuur, zoals dagelijks moet worden uitgevoerd volgens DIN 12980 De Berner Claire® ISO heeft ook de mogelijkheid om in te stellen als overdruk isolator, c.q. steriele isolator. In een klasse C of D cleanroom omgeving is het mogelijk een combinatie te maken met sluizen en Berner Claire bioveiligheidskasten, om zo de cleanroom cascade te behouden.

Geschreven door