QAducation heeft haar cursusaanbod voor het najaar van 2017 uitgebreid met de cursus ” Validatie van Excel Spreadsheets in laboratoria”. Deze cursus is voor vele test-, kalibratie- en medische laboratoria van toepassing. Excel Spreadsheets zijn een handige hulpmiddel om gegevens te verzamelen en hiermee berekeningen uit te voeren. De spreadsheets zijn relatief eenvoudig in gebruik en in Excel zijn de meest gebruikte statistische functies beschikbaar. Excel spreadsheets worden daarom veelvuldig gebruikt binnen de laboratoriumsector. Maar een fout is zo gemaakt. Audits hebben aangetoond dat een groot gedeelte van de gebruikte Excel Spreadsheets fouten bevatten. Daarom moeten Excel Spreadsheets worden gevalideerd voor het beoogde gebruik. Deze eis staat voor test- en kalibratielaboratoria in criterium 5.4.7 ”Beheersing van gegevens” van ISO/IEC 17025:2005 weergegeven. Voor medische laboratoria staat deze eis in ISO 15189:2012 criterium 5.10 ”Laboratoriuminformatiemanagement” weergegeven. Onder andere de volgende vragen zullen in deze cursus beantwoord worden: - Welke soorten Excel Spreadsheets kennen we? - Aan welke specificaties (o.a. beveiliging tegen bijstelling) moeten Spreadsheets voldoen? - Hoe verloopt een validatieproces van Spreadsheets? - Hoe werkt dit wanneer we ook Macro’s / VBA code gebruiken? - En hoe beheren we al deze Spreadsheets. De cursus bestaat uit een theoretische gedeelte en een aantal praktische oefeningen waarbij de theorie wordt toegepast. QAducation heet u graag van harte welkom op deze nieuwe cursus.

Geschreven door