Een vast monstermateriaal moet altijd voldoende voorbereid zijn door verfijning en homogenisatie voordat het aan chemische of fysische analyse wordt onderworpen. Er moet voor gezorgd worden dat het analysemonster het originele materiaal volledig vertegenwoordigt en dat het monstervoorbereidingsproces reproduceerbaar wordt uitgevoerd. Alleen dan zijn er zinvolle resultaten gewaarborgd. Het meeste monstermateriaal kan bij kamertemperatuur tot de gewenste analytische fijnheid worden gereduceerd door een molen te kiezen met een geschikte verfijningsprincipe (impact, wrijving, druk, afschuiven, snijden). Echter, zijn er beperkingen voor verfijning by kamertemperatuur, bijvoorbeeld wanneer zelfs een kleine temperatuurstijging het monster negatief beïnvloedt; of wanneer het materiaal zeer elastisch is en de bovengenoemde verfijningsprincipes alleen deformatie veroorzaken. De perfecte oplossing voor deze types van samples is koud of cryogeen malen. Dit betreft maalhulpmiddelen zoals vloeibaar stikstof (-196°C) of droogijs (-78°C), die het monster bros maakt door te koelen en maakt het gemakkelijker te breken. Een ander voordeel is het behoud van vluchtige componenten van het monster. In de whitepaper (in het Engels) leggen we uit voor welk monstermateriaal cryogeen vermalen van toepassing is, welke laboratorium molens geschikt zijn en welke andere aspecten in aanmerking moeten worden genomen.