Door een wereldwijd hoge vraag naar gebruiksartikelen zijn de voorraden in diverse Nederlandse laboratoria geslonken of is er zelfs sprake van tekorten om voldoende testen op de nieuwe coronavirus uit te kunnen voeren. Die tekorten zijn echt reëel, stelt redacteur Els van den Brink, die voor LABinsights de Corona-problematiek op de voet volgt. “Dit heeft ook met buitenland te maken, doordat daar al veel is getest, krijgen de Nederlandse afdelingen gewoon minder geleverd.” De schaarste treedt op, ondanks dat er zuinig wordt omgesprongen met de testen. “Er wordt relatief weinig getest op dit moment, deels is dat ook uit voorzorg. Ik hoorde iemand spreken over een voorraad voor 3-4 dagen, sommigen voor een week. Bovendien gaat het in veel gevallen om materialen die niet alleen voor coronatesten worden gebruikt, maar ook voor de gewone diagnostiek; basale dingen als pipetpuntjes en 96-wells platen en de wattenstaafjes voor monstername, maar ook de reagentia voor qPCR worden niet alleen gebruikt voor Corona.” Op 23 maart volgde Van den Brink het internationale webinar van de EBD, waarin experts van over de hele wereld de laatste stand van zaken bediscussieerden over de situatie rond het nieuwe coronavirus. Hier kwam ook het gebrek aan materialen aan de orde, en werd hiervoor een mogelijk oplossing geboden. “De website hub.bio.org werd genoemd tijdens die sessie. Via deze site kunnen bedrijven een oproep kunnen doen als ze bepaalde lab materialen tekortkomen, terwijl andere die ze over hebben, ze juist kunnen aanbieden. Een praktisch initiatief.” Na inschrijving wordt toegang gegeven tot dit platform.