Met de myMBraun applicatie van MBraun, fabrikant van handschoenkasten, wordt het eenvoudig om (inert gas) handschoenkasten te controleren en te beheren. Het is de enige mobiele webapplicatie die speciaal ontworpen is voor handschoenkasten. De app maakt het voor de gebruiker mogelijk om op afstand de sensoren, status en alarmen te volgen en onderhoudsberichten te ontvangen. Dit alles direct op een smart phone. Te denken valt aan het bewaken van de O2-, H2O-niveaus, de druk in de kast, temperatuur en het vacuüm in sluis. Op één smart phone kunnen meerdere handschoenkasten worden bewaakt. Met deze app kunnen medewerkers onderhoudstaken inplannen. Hierover komt automatisch een melding en onderhoudstaken worden toegelicht in een video in het ‘How to’- hoofdstuk. Ook handschoenkasten die niet van MBraun zijn kunnen geregistreerd worden. De myMBraun app is gratis beschikbaar via iTunes en Google Play. Salm en Kipp B.V., [+31] (0)346-269090, info@salm-en-kipp.nl, www.salmenkipp.nl

Geschreven door