In het enorm groeiende veld van Renewable Chemistry wordt veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar het omzetten van overtollige plantenresten naar nuttige building blocks. Hierbij wordt een grote diversiteit aan analysetechnieken gebruikt. Tijdens LabAnalyse 2017 geeft Frank ten Hoonte van Avantium hierover een presentatie, waarbij hij in gaat op de uitdagingen die deze diversiteit met zich meebrengt. Maarten Honing van de Universiteit van Maastricht bespreekt Material-Biology interacties; een case studie met gebruik van SPR en massaspectrometrie. In Renewable Chemistry onderzoek worden reacties gedaan met veel verschillende soorten biomassa waar heel veel verschillende producten uit kunnen komen. Hoe ga je daar de analyses voor opzetten? De biomassa voeding kan je bijvoorbeeld met Pyrolyse-GC-MS bekijken, de grotere brokstukken met GPC en de kleine componenten met GC, LC of IC. Frank ten Hoonte van Avantium laat in zijn presentatie zien wat de uitdagingen zijn in deze diversiteit aan analytische technieken. In toenemende mate zullen biomaterialen ook een biologische activiteit hebben. Men moet denken aan antibiotica die in de coating van een urine katheter opgenomen worden. Deze ontwikkeling, en de noodzaak om ook andere stoffen die uit biomaterialen in-vivo beschikbaar komen te bepalen, vraagt om nieuwe combinaties van analytische technieken. Daarnaast willen onderzoekers ook steeds meer weten hoe de morfologie en chemie van biomateriaal oppervlakten specifieke biologische response induceren. Maarten Honing van de Universiteit van Maastricht geeft in zijn presentatie naast een introductie van deze uitdagingen ook aandacht aan technieken zoals Surface Plasmon Resonance (SPR) en Massa Spectrometrie. Met SPR kan bijvoorbeeld de adsorptie van eiwitten of cellen aan een materiaal oppervlak bestudeert worden. Recente data en uitdagingen voor toekomstig onderzoek worden besproken. Bent u geïnteresseerd om deze presentaties bij te wonen? Schrijf dan nu in voor een bezoek aan LabAnalyse 2017 via de website.