CMR stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: CMR stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!
Article image of: CMR stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

Werken met CMR-stoffen brengt extra risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. De blootstelling aan CMR-stoffen kan op de lange termijn leiden tot een beroepsziekte. In Nederland sterven er jaarlijks ongeveer 2.100 mensen aan kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Elk slachtoffer door blootstelling aan gevaarlijke stoffen is er één teveel en om het aantal slachtoffers te verlagen controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan.

Wat zijn CMR-stoffen eigenlijk?
De afkorting CMR-stoffen staat voor carcinogeen, mutageen en reprotoxische stoffen. De carcinogenen stoffen kunnen kanker veroorzaken, mutagene stoffen kunnen onze genen beschadigen en reprotoxische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht.

CMR-stoffen herkennen op de werkplek
Om te controleren welke stoffen op de werkplek een CMR-classificatie hebben begint men bij het raadplegen van het etiket van het chemische product of het meegeleverde veiligheidsinformatieblad. De kankerverwekkende stoffen zijn te herkennen aan de H-zinnen, H350 (bewezen kankerverwekkend) en H351 (verdacht kankerverwekkend). De mutagene stoffen zijn te herkennen aan de H-zinnen, H340 (bewezen mutageen) en H341 (verdacht mutageen). Tot slot zijn de reprotoxische stoffen te herkennen aan de H-zinnen H360 (bewezen reprotoxisch), H361 (verdacht reprotoxisch) en H362 (lactatie/borstvoeding).

Lokale uitzonderingen
Het is niet altijd mogelijk om op basis van de H-zinnen te inventariseren of een stof kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch is. De stof Ethanol (H225) staat in Nederland bijvoorbeeld op de SZW-lijst als kankerverwekkende- en reprotoxische stof en moet in dit land dan ook zo behandeld worden. Voor de lokale uitzonderingen is het dan ook noodzakelijk om naast de H-zinnen in rubriek 2 ook rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Meer weten over de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het gebruik van CMR-stoffen op de werkplek? Stuur dan een bericht naar wesley.jacobs@itis.nl en vraag gratis ons E-book: Veilig werken met CMR-stoffen op de werkplek aan.

geschreven door

Logo van:CMR stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer