Om de UltraWAVE voor meerdere applicaties te kunnen inzetten heeft Milestone de UltraWAVE ECR (Enhanced Chemical Resistance) ontwikkeld. Deze heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen een groot aantal corrosieve media, zoals HNO3, HCl, H2SO4, chloor, mierenzuur en azijnzuur, ijzer en koperchloriden, zeewater en andere gemengde of verontreinigde chemische oplossingen, zowel organische als anorganische. De Ultrawave ECR is hiermee geschikt voor een aanzienlijk breder scala aan toepassingen dan eerdere modellen van dit merk. Hij is toepasbaar voor de volledige, zure digestie van koper- en zinkertsen, gesteenten, grond en sedimenten, staal, legeringen, ijzer, aluminiumoxide, kwarts, glas, katalysatoren en pigmenten. De UltraWAVE van Milestone is nu een aantal jaren op de markt. Routinelaboratoria hebben nieuwe mogelijkheden verkregen voor microwave-ontsluiting. De UltraWAVE geeft hogere monsterdoorvoer tegen lagere kosten en eenvoudiger monstervoorbereiding. In plaats van gebruik te maken van enkelvoudige, gesloten reactievaatjes voor elk monster, biedt het toestel een grote, op voordruk gebrachte kamer: de ‘Single Reaction Chamber’ (SRC). Alle monsters worden daarom onder gelijke condities ontsloten, elke combinatie van monstertypes is mogelijk in dezelfde run. Beperkingen van traditionele microwave-ontsluiting behoren hiermee tot het verleden.

Geschreven door