ChatGPT ook voor laboratoria

icon.highlightedarticle.dark Management
85 bekeken 10 maart 2023
Article image of: ChatGPT ook voor laboratoria

Heeft u de tekst-bot ChatGPT al gebruikt? In LABinsigths editie 1 hebben we bij wijze van test een A4-artikel gemaakt over de basisprincipes van massaspectrometrie voor het identificeren van eiwitstructuren. Een wat oppervlakkig verhaal, maar onzin was het niet. Het kostte wel wat creativiteit om de zoekvraag zo te formuleren dat er iets bruikbaar uit kwam. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen kwam een reactie dat de tekst bruikbaar is voor iemand die zich oriënteert op mogelijke technieken voor eiwitstructuuronderzoek. De afzender was Johan Hekelaar, Coördinator Analytical Unit at Stratingh Institute for Chemistry.

Hij werkt aan de RUG dagelijks in de eiwitstructuurbepaling zowel door middel van röntgendiffractie als eiwitidentificatie via massaspectrometrie. Hij kraakte het stuk niet af. Dat vond ik best verrassend; tenslotte het is maar een ‘bot’ die het genereerde. Hij schrijft: ‘Het artikel van ChatGPT is geschikt voor personen die nog niet veel van eiwitstructuren en identificatie van eiwitten d.m.v. massaspectrometrie weten, zodat ze de verschillende termen kunnen gebruiken voor nader literatuuronderzoek. De vraagstelling is het identificeren van eiwitstructuren d.m.v. massaspectrometrie. Mijn vraag is dan, wil je de 3D-structuur van een eiwit weten, wil je de eiwitmoleculen identificeren of wil je de exacte volgorde van de aminozuren in een eiwit weten? Het is het verhaal van de klok en de klepel. Er worden veel termen gebruikt die nader moeten worden uitgelegd, maar over het algemeen bevat het veel aanknopingspunten.’

Meer dus ter inspiratie, dit ChatGPT-artikel, dan een oplossing, maar dat valt te verwachten. ChatGPT put uit oude info van zeker een jaar geleden en rijgt bestaande info op internet over een bepaald onderwerp aan elkaar op basis van de zoekvraag. Hoe specialistischer een artikelonderwerp, hoe minder de bot vindt en hoe meer onzin hij uit gaat kramen. Mijn tip, ga er eens mee aan de slag in het lab. Zeker als je de vakkennis hebt, en moeite hebt om een begrijpelijke tekst te schrijven, kan ChatGPT je helpen. Ook kun je door het ingeven van gerichte vragen over een laboratoriumonderwerp op aspecten komen, waar je zelf zo 1, 2, 3 niet aan had gedacht.

Hij sleept er immers van alles bij, waarvan overigens wel nader onderzocht moet worden of dat klopt. Verder is deze tool handig om een slecht lopende tekst snel wat beter leesbaar te maken. Ook hier moet je daarna zelf aan de slag, maar het spaart tijd. Voor vertalingen biedt ChatGPT een welkome aanvulling op Google Translate. Zo kun je vragen een technische Engelse tekst naar een meer leesbare vorm te vertalen, of zelfs naar een voor je ‘grootmoeder’ begrijpelijke tekst in het Nederlands. Je krijgt dan Jip en Janneke-taal, en sommige zinnen zijn raar en krom, maar handig is het wel.

Conclusie: ChatGPT is een handig hulpmiddel, ook voor laboratoria, om op ideeën te komen, om teksten leesbaarder te maken of ter vertaling. Gebruik het met beleid. Het is vooral geschikt voor intern of eigen gebruik. Zie het niet als een vervanger van de mens en zeker niet als de waarheid. Met dat in het achterhoofd, kun je met deze applicatie best leuke dingen doen.

Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonnerenicon.arrow--dark