In elk laboratorium worden andere chemicaliën gebruikt en verschillende analysemethoden toegepast. Dat maakt het geven van een standaardrichtlijn voor het veilig en milieuvriendelijk werken in het laboratorium niet gemakkelijk. Dit boek helpt de lezer om de risico’s die hij in zijn eigen specifieke situatie tegenkomt beter te beoordelen en passende voorzorgsmaatregelen te treffen. Hierbij staat een brongerichte benadering centraal. Met de juiste aanpak en gezond verstand kan elke laboratoriummedewerker praktische oplossingen vinden die zijn of haar werkplek veiliger maken. Het boek geeft tips voor het veilig werken met chemicaliën, biologische agentia, radioactieve stoffen, apparatuur, gascilinders, cryogene stoffen en met glaswerk. Ook wordt aandacht besteed aan de fysieke belasting bij labwerkzaamheden. Dit boek geeft een goed overzicht van de mogelijkheden om de risico`s bij laboratoriumwerk te beperken en een veilige en gezonde werksituatie te creëren. Daarnaast wordt het in het onderwijs gebruikt om aankomende labmedewerkers bewust te maken van de veiligheidsrisico`s in het laboratorium en de mogelijkheden om deze risico`s te vermijden en te beperken. Deze druk sluit geheel aan op REACH en op de nieuwe grenswaarden uit Veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets), bevat extra praktijkvoorbeelden en foto`s en is in full colour. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 978 94 91764 28 8, Prijs 35,-.

Geschreven door