Dit in full colour uitgevoerde boek is bedoeld voor studenten die een hbo-opleiding gaan volgen waarvoor goede basiskennis scheikunde nodig is. Het is tevens een handig naslagwerk voor mensen die in de laboratoriumwereld werkzaam zijn, maar geen chemische achtergrond hebben. Zij kunnen met dit boek in relatief korte tijd door zelfstudie hun scheikundekennis op peil brengen. Het boek omvat de havo-examenstof scheikunde, waarbij een aantal onderwerpen met iets meer diepgang wordt beschreven dan voor het examen nodig is. Het gaat dan om dié onderwerpen die in een vervolgopleiding belangrijk zijn, zoals chemisch evenwicht, koolhydraten, eiwitten en vetten, zuren en basen. Op veel hogescholen worden zomercursussen gegeven om deficiënties weg te werken of vakkennis op te frissen. Ook bieden verschillende zelfstandige onderwijsinstituten bijles en examentraining aan. Dit boek is voor al deze cursussen geschikt. De uitgebreide uitwerkingen van de opgaven uit het boek zijn te vinden op de website van de uitgeverij. Hier is ook per hoofdstuk een toets met feedback te vinden. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 978 94 91764 19 6 , Prijs € 25,-

Geschreven door