Op het terrein van Aeres Hogeschool Dronten is een bodemfysisch laboratorium geopend. In dit lab kunnen studenten kennismaken met moderne onderzoeksapparatuur. Het laboratorium is een samenwerking tussen de christelijke hogeschool en Royal Eijkelkamp, gespecialiseerd in bodem- en wateronderzoek en sluit aan op de nieuwe bodemstrategie van het ministerie, gericht op duurzaam bodembeheer.