Massaspectrometrische screening zonder voorscheiding van vluchtige, organische componenten blijkt een snelle en verrassend accurate analysetechniek voor het diagnosticeren van longzieken, kanker en mogelijk ook Covid-19. Patiëntvriendelijk, direct in de kliniek toepasbaar, en al na een paar minuten is de uitslag bekend.

Geschreven door