Bij afvalverwerking van bodem of grond monsters is het soms noodzakelijk om de verschillende soorten koolstof te differentiëren. Grote hoeveelheden TOC in de bodem kan het anaerobe vergistingsproces verhinderen en daarnaast remt TOC de stikstof verrijking in de ondergrond. Via de traditionele hoge temperatuur katalytische verbranding (TC) en de aanzurings methode (TIC) wordt de TOC-waarde bepaald als de som van TOC + TEC, in plaats van de alleen TOC. Om te bepalen wat de mogelijke risico’s zijn van een grondmonster in bijvoorbeeld afvalverwerking is de TOC-waarde alleen (zonder TEC) bepalend. De Skalar PrimacsSNC-100 biedt verschillende traditionele methoden voor de bepaling van de TOC/TN en daarnaast een speciaal temperatuur ramping programma voor de bepaling van TOC, TEC en TIC afzonderlijk, volgens DIN 19539. De analyzer kan Koolstof meten als Totaal Koolstof (TC) of afzonderlijk als Totaal Organisch Koolstof (TOC400), Totaal Elementair Koolstof (ROC) en Totaal Anorganisch Koolstof (TIC900). De analyzer maakt gebruik van een katalytische verbrandings techniek met een temperatuur ramping programma. Het verticale monster introductie systeem transporteert de cupjes naar de verschillende temperatuurzones in de verbrandingsoven. Elke zone komt overeen met een andere temperatuur wat resulteert in waarden voor TOC400 bij 400 ° C, ROC bij 600 ° C en TIC900 bij 900° C. Het voordeel van deze unieke gepatenteerde Skalar techniek is dat deze erg snel is, want de verbrandingsoven hoeft niet tussendoor op de juiste temperatuur gebracht te worden door op te verwarmen of af te koelen. Kenmerken: • Snelle & betrouwbare analyse van TOC, TEC, TIC in vaste stoffen en vloeistoffen • Aparte TIC meting door automatische aanzuring & purging • Mogelijkheid om TN/Eiwit te meten volgens de Dumas technologie. • Geïntegreerde automatische monsternemer met 100 posities • Herbruikbare keramische cupjes • Monster inweegcapaciteit tot 3 gram vaste stof. • Asresten van het monster blijven in de cupjes achter na de analyse en worden uit het apparaat genomen met het verwijderen van de monster cupjes. Dit voorkomt dat het as achterblijft in de verbrandingszone waardoor er minder onderhoud nodig is. Applicatie gebieden: bodem, afval, milieu monsters enz. Referenties: DIN 19539:2015-08, Investigation of solids Temperature dependent differentiation of Total Carbon (TOC400, ROC, TIC900). Voor meer informatie over deze specifieke toepassing op de PrimacsSNC-100 analyzer of andere toepassingen neem dan contact op met Skalar.