Intravacc, het per 1 januari geprivatiseerde Instituut voor Translationele Vaccinologie, heeft drie leden in de Raad van Bestuur benoemd. Voorzitter wordt Nico Oudendijk, sinds 1991 bekleedde hij meerdere functies binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de vorig jaar afgetreden minister van Medische Zorg en Sport Nico Bruins wordt RvB-lid, evenals Karin Dorrepaal. Zij is voormalig lid van de bestuursraad van farmaceut Schering AG. De Nederlandse overheid is de enige aandeelhouder van het vaccininstituut.