De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft prof. dr. Mariëlle Stoelinga benoemd tot lid van de Commissie Accreditaties. Stoelinga is hoogleraar risicomanagement in hightech systemen aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit en goed ingevoerd in de vierde industriële Revolutie (4IR), zoals data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT).

Ik houd me bezig met smart maintenance
Mariëlle Stoelinga

Bij haar toetreding gaf ze aan dat het zitting nemen in de Commissie Accreditaties logisch aansluit bij haar onderzoek naar risicomanagement in hightech systemen. ‘Interessant om daarbij naar de compliance kant te kijken. Ik houd me daarbinnen onder andere bezig met ‘smart maintenance’. Het idee daarachter is op basis van data-analyse beter te voorspellen wanneer een product faalt of aan vervanging toe is. En daarop de inspectieinterval te baseren. Hoe krijg je dat vervolgens vertaald in een standaard en daarmee in het accreditatieproces? Het spreekt me aan om als lid van de Commissie Accreditaties te zien hoe normen en standaarden werken in de praktijk van accreditatie.’ Naast prof. dr. Mariëlle Stoelinga bestaat de CA op moment uit drie leden: ir. Kees Pasmooij (voorzitter), prof. dr. Bert Bakker en dr. Guillaume Counotte.

RvArisicomanagementcompliance