Alex van Belkum heeft sinds begin december de leiding over de wetenschaps- en innovatietak van BaseClear. Van Belkum is moleculair microbioloog met ervaring in moleculaire en cultuurgebaseerde diagnostiek, testen van antimicrobiële resistentie en klinische microbiologie. Hij heeft jaren werkervaring in zowel de industrie als de academische wereld en heeft meer dan tien jaar voor bioMérieux gewerkt. Daarvoor was hij staflid van het Instituut voor Klinische Microbiologie en Antimicrobiële Therapie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft een dubbel PhD in zowel biochemie als moleculaire microbiologie en is voormalig hoogleraar Moleculaire Microbiologie aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum.

baseclear