Voor bepaling van de deeltjesgrootte/lutumfractie van de bodem volgens ISO 11277:2020, NEN 5753 en CMA/2/II/A.6 biedt Skalar het SP2000 platform. Dit vormt samen met de SP50 analyzer een volledig geautomatiseerd concept voor deze langdurige procedure. De SP50 doet de monstervoorbehandeling en verwijdert het organisch materiaal en de carbonaten uit het monster. De voorbehandeling bestaat uit een reeks bewerkelijke procedures met corrosieve reagentia en verloopt met de SP50 analyzer volautomatisch. Met de SP2000 kunnen verschillende grondfracties bepaald worden uit één voorbehandeld monster. Ook alle handmatige stappen van de procedure zijn geautomatiseerd. De software houdt zeer nauwkeurig alle precieze timingstappen bij die nodig zijn voor het bepalen van alle relevante fracties. Daarmee zijn de werkzaamheden buiten werktijd voort te zetten en af te ronden, wat doorlooptijden van resultaten in het proces verkort.

Skalar Analytical