Veiligheid op het lab is voor iedereen van belang. Volg de X-pedition “Veiligheid op het lab” tijdens WoTS 2018 voor informatie over de laatste trends en do’s and don’ts. Op een hele praktische manier, door middel van een tour langs 6 deelnemende bedrijven die ieder een interactieve demonstratie verzorgen, biedt de X-pedition informatie over onder meer persoonsbescherming, juiste inrichting van het lab, cursussen, schone lucht en het waarborgen van (brand)gevaarlijke stoffen. Avans+, Cryo Solutions, Dupa, Köttermann, DENIOS en Asecos nemen deel aan deze X-pedition. Producenten zijn verplicht om gevaarlijke stoffen te etiketteren conform het internationaal uniforme systeem Global Harmonised System (GHS). Kent u de wijzingen in de etikettering? Weet u hoe u uw werkoplossingen en afvalstromen moet etiketteren? Avans+ test op ludieke wijze uw kennis hierover. Om goed en veilig te werken met (vloeibare) gassen en de bijbehorende apparatuur heeft Cryo Solutions een breed assortiment aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals cryogene handschoenen, schorten, gelaatsschermen en O2-detecties. Voor de nieuwste innovaties op het gebied van het opslaan van en werken met chemicaliën kunt u bij Dupa terecht. Naast oplossingen voor het verzamelen van gevaarlijk afval, beschikken zij ook over een speciale kast voor de opslag lithium-ion batterijen. In het oerwoud van wet- en regelgeving is een ervaren en betrouwbare partner met parate kennis vandaag de dag onmisbaar. Met kennis van de diverse disciplines binnen het laboratorium en altijd twee stappen vooruit is Köttermann uw eerste aanspreekpunt. Kom kijken hoe de toekomst eruit kan zien en laat u verrassen. In laboratoria worden steeds meer garanties gevraagd op naleving van veiligheidsprotocollen. Middels Denios connect presenteert DENIOS een interactief dashboard speciaal voor u ontwikkeld om niets aan het toeval over te laten. Het dashboard geeft u de mogelijkheid om in één oogopslag uw productieproces te ‘monitoren’ zodat u adequaat kunt reageren voordat calamiteiten zich voor doen. Lithium-ion-accu’s worden tegenwoordig overal voor gebruikt. De accu’s lijken onschuldig, maar brengen zeker risico’s met zich mee. Ze hebben een zeer hoge energiedichtheid, kunnen spontaan ontbranden of bij hitte instabiel worden en ontploffen. Daarom is het belangrijk om de accu’s veilig op te slaan. Daarom heeft Asecos de ION brandveiligheidsopslagkast ontwikkeld. Op onze stand informeren wij u graag over alle ins and outs. Uw kennis wordt getest doordat op elke stand een vraag wordt gesteld. Wanneer u deze vragen beantwoordt, ontvangt u een passend presentje en een certificaat voor deelname als beloning dat u uw kennis heeft vergroot. De X-pedition heeft aansluiting op het seminar Veiligheid op het lab dat wordt georganiseerd op dinsdag 2 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur. Schrijf nu in via onze website voor een bezoek aan de beurs en deelname aan de X-peditions en/of het seminar.