De vernieuwing van cluster Laboratoriumtechniek maakt deel uit van de totale renovatie van de locatie Sittard van het VISTA College. Een belangrijk facet bij de vernieuwingsslag was het gassensysteem dat goed en veilig geregeld moest zijn en aan alle wettelijke eisen moest voldoen.

Vincent Hentzepeter | Fotografie: Dräger

Betrokken bij het project namens VISTA College is Bob Daniëls, opleidingsmanager Laboratoriumtechniek. Hij werkte tijdens de renovatie nauw samen met Marco Severens, eigenaar van Curvers Raadgevende Ingenieurs, die als werktuigbouwkundig projectleider voor de verbinding zorgde tussen het onderwijsteam en de bij de nieuwbouw betrokken technische partijen. Daniëls over de wensen van het VISTA College bij de vernieuwing van het cluster Laboratoriumtechniek: “We wilden geen schoolse opstelling, maar een omgeving waarin professionele laboratoria zijn nagebootst. De renovatie maakt deel uit van de totale renovatie van de locatie Sittard van het VISTA College. Er zijn bouwdelen gerenoveerd, verbouwd en vervangen door nieuwbouw. Binnen het cluster Laboratoriumtechniek betreft het de praktijklokalen van vijf verschillende typen laboratoria waar studenten opgeleid worden voor het werkveld: in het bedrijfsleven, de industrie, de gezondheidszorg en onderzoekscentra, of om door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.”

Veiligheidseisen

Gassen zijn onmisbaar voor het functioneren van de laboratoria. Veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot gassen had hoogste prioriteit, waarbij voor gassengebruik in scholen bijzondere regels gelden. Marco Severens: “In de praktijklessen wordt een aantal speciale gassen gebruikt zoals acetyleen, zuurstof, helium en waterstof. Omdat een gasfles met inhoud niet in een onderwijslokaal mag staan, was behoefte aan een leidingensysteem waarin alle veiligheidsaspecten zijn verwerkt.’

Alles rondom zuurkasten met chemicaliën waar dampen vanaf komen, moet goed en veilig geregeld zijn
Marco Severens

Daniëls: ‘Elk type laboratorium moet aan specifieke veiligheidseisen voldoen. Zo hoort een biologisch-medisch lab schoon te zijn en eventueel aanwezige bacteriën moeten worden gedood met behulp van uv-licht. Ook kan in een lab overdruk of onderdruk nodig zijn en overal dienen vrijkomende gassen direct te worden afgevoerd. Alles rondom zuurkasten met chemicaliën waar dampen vanaf komen, moet eveneens goed en veilig geregeld zijn.”

Vakmanschap

Bovendien vond de verbouwing plaats in een bestaand gebouw, waarbij rekening gehouden moest worden met de aanwezige constructie. Dit vergde creativiteit bij het ontwerp van het gassensysteem.

We hebben weinig bemoeienis met hen gehad, het liep gewoon
Marco Severens

Severens: “In het compacte gebouw met lage plafonds was weinig ruimte. Daarbij was het de wens om leidingen soms anders dan gebruikelijk aan te brengen. Bijvoorbeeld omdat vanwege het behoud van een T-liggervloer op de begane grond direct onder Laboratoriumtechniek, leidingen in koven weggewerkt moesten worden. Of omdat in het plafond van de kantine leidingwerk in het zicht moest blijven, voor een industriële look. Het vergt vakmanschap om een leidingensysteem zo te kunnen ontwerpen en aanbrengen.’

Samenwerking

In 2019 kreeg Curvers het verzoek om te zorgen voor het ontwerp van de gasseninstallatie ten behoeve van Laboratoriumtechniek en riep het advies in van Dräger, waarmee onder andere op het gebied van Gas Management Systems al een jarenlange samenwerking liep. “Het is een totaalleverancier van alles wat met gassen en gassendistributie te maken heeft. Of het nu advies, ontwerp, producten, installatiewerk, nazorg, scholing of onderhoud betreft. Ze hebben een goede naam in ziekenhuizen en in alle soorten laboratoria voet aan de grond.”

Het ontwerp van B4 Technisch Meubilair met de plaatsen voor de voorzieningen was voor Curvers het vertrekpunt om het installatietechnisch ontwerp te maken voor de gassendistributie. “Naar aanleiding van ons bestekontwerp heeft Dräger advies gegeven over het optimaliseren van de door ons geboden oplossingen, evenals over de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vervolgens hebben wij dit door hen voorgestelde gasseninstallatieontwerp in het bestek opgenomen. Hun rol ging trouwens verder dan advisering over het ontwerp van de laboratorium gassendistributieinstallatie alleen. Als onderaannemer van de installateur hebben ze het systeem ook gemonteerd en daarbij onder andere hun nieuwste type gasdrukregelpanelen toegepast. Met uitstekend resultaat. We hebben weinig bemoeienis met hen gehad, het liep gewoon.” Daniëls kan dat beamen. “In het verleden hebben zij regelmatig het onderhoud, reparaties en aanpassingen in verschillende van onze laboratoria verzorgd. Dit keer hebben ze zowel geadviseerd over de tekeningen, maatvoering en afstemming, als de montage en ingebruikname verzorgd. Ik kan stellen dat alles naar behoren functioneert. Bij de oplevering van de gasflessenruimte hebben experts van Dräger een korte scholing gegeven over hoe te handelen bij de ingebruikname. Ook die nazorg is een sterk punt.”

Uitgangspunten renovatie cluster Laboratoriumtechniek, VISTA College (locatie Sittard):

✔️ Renovatie en revitalisatie, deels nieuwbouw van locatie Sittard, inclusief cluster Laboratoriumtechniek. ✔️ Totaal vloeroppervlak 19.000 m² bvo. ✔️ Doorlooptijd juni 2020 – juli 2021 ✔️ Professionele omgeving, waarin de laboratoriumsituatie in bedrijfsleven, industrie, onderzoekscentra en ziekenhuizen is nagebootst. ✔️ Inzet van de nieuwste technieken en apparatuur. ✔️ Conform veiligheidsaspecten van de verschillende typen laboratoria. ✔️ Laboratoriumtechniek: 1.000 m² bvo, verspreid over twee verdiepingen, met daarin vijf typen laboratoria: natuurkundig; organisch; chemisch-fysisch; analytisch; biologisch-medisch. ✔️ Realisatie totale renovatie inclusief Laboratoriumtechniek: Frencken Scholl Architecten, Mertens Bouwbedrijf B.V., Adviesbureau Brekelmans (constructeur), Curvers Raadgevende Ingenieurs (onafhankelijk adviesbureau op het gebied van gebouwgebonden installaties), Kemtec B.V. (W-installaties), Scheffers Civiel-Elektro Engineering (E-installaties), B4 Technisch Meubilair B.V. (technisch meubilair laboratoria). ✔️ VISTA College is een Instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie voor de regio’s Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen ✔️ 3 hoofdlocaties: Sittard, Heerlen en Maastricht en enkele sublocaties ✔️ 1.250 medewerkers ✔️ 18.000 studenten ✔️ Cluster Laboratoriumtechniek: 250 studenten

Totaaladvies in gassen

Deze taken voerde Dräger uit bij de realisatie van een veilig en gebruiksvriendelijk gassensysteem: ⚬ Ontwerp leidingenstelsel/tekeningen, inclusief maatvoering en technische oplossingen ⚬ Optimale prijs/kwaliteitverhouding ⚬ Gasflessen: wijze van opslag, locatie en aansluitpunten ⚬ Type compressoren en vacuümtechniek ⚬ Kwaliteit en zuiverheid van gassen ⚬ Veiligheid ⚬ Aanleg gassensysteem inclusief leidingenstelsel ⚬ Aansluitingen gasflessen in de gasflesruimtes voor de laboratoria ⚬ Check op luchtzuiverheid apparatuur in de laboratoria ⚬ Nazorg: scholing over ingebruikname

GassenVeiligheidseisenOnderwijs