Update PZZS-lijst van het RIVM

icon.highlightedarticle.dark Gevaarlijke stoffen
Laatste wijziging: 4 juni 2024
Chemische fabriek
Chemische fabriek | Foto: Pixabay

Naast de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is er ook een lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (PZZS) beschikbaar vanuit het RIVM. Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet zo zijn geïdentificeerd.

Het kan zijn dat bepaalde gegevens van een stof of mengsel op dit moment nog ontbreken of dat er nog een evaluatie van de beschikbare gegevens moet plaatsvinden.

Beleid van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland

Maak je binnen de organisatie gebruik van stoffen met een vermelding op de PZZS-lijst van het RIVM? Dan kan de omgevingsdienst bij het aanvragen van een vergunning vragen om eerst extra onderzoek te doen naar de schadelijke effecten voor de gezondheid van mens en het milieu. Op die manier kunnen organisaties en verleners van een vergunning de uitstoot van PZZS uit voorzorg beperken.

Update PZZS-lijst van het RIVM

Recent heeft het RIVM de PZZS-lijst voorzien van een update. Aan de totale PZZS-lijst zijn 44 nieuwe stoffen/stofgroepen toegevoegd. De meest recente versie telt op dit moment 404 items. Onderstaande stoffen zijn op donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei toegevoegd aan de PZZS-lijst door het RIVM.

 • strontium bis{5-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiofeen-2-carboxylaat}
 • strontiumcarbonaa
 • strontiumchloride
 • strontiumfluoride
 • strontiumhydroxide
 • strontiumoxalaat
 • strontiumsulfaat
 • strontiumtartraat
 • strontiumwaterstoffosfaat
 • (1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-3,1-propaandiyl) bismethacrylaat
 • (2-methoxyethyl)benzeen
 • 1,2-benzeendicarboxylzuur, benzyl isononyl alkyl esters
 • 1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylfenyl)amino]antrachinon
 • 1H-pyrazool, 3,4-dimethyl-, fosfaat (1:1)
 • 2,2′-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy)]bisethyldiacetaat
 • 3,5,5-trimethylhexaanzuur
 • 3-diethylaminopropylamine
 • 4-(1-methyl-1-fenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenyl]aniline
 • 4,4′-isopropylideenbis[2-allylfenol]
 • 4,4′-isopropylideendi-2,6-xylol
 • butaanzuur, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivaten, mononatriumzouten, verbindingen met triethanolamine
 • C14-16-18 alkylfenol
 • calcium 3,5,5-trimethylhexanoaat
 • hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine
 • kalium 3,5,5-trimethylhexaanzuur
 • lithium
 • lithiumcarbonaat
 • lithiumchloride
 • mengsel van 3-isocyanatolmethyl-3,5,5
 • trimethylcyclohexylisocyanaat(isophorondiisocyanaat) met 4-methyl-2-pentanon oxime
 • mengsel van grafiet, zuur-behandeld en kalium permanganaat
 • mono- en di-ftalaat esters met lineaire en/of vertakte alkyl groepen met ten minste één langste continue koolstofketen geteld op basis van de esterfunctie die overeenkomt met C4-C6 en/of met C6 cyclische verzadigde koolstofketens en/of met onverzadigde hydrocarbylgroepen
 • natrium 3,5,5-trimethylhexaanzuur
 • natrium trifluorazijnzuur
 • oligomerisatieproducten van alfa-pineen en beta-pineen
 • oligomerisatieproducten van beta-pineen
 • strontium di(acetaat)
 • strontium neodecanoate
 • strontiumnitraat
 • tetradecamethylhexasiloxaan
 • tetrahydrofuraan-3-carbaldehyde
 • tetranatrium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamaat
 • tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoboorzuur
 • vetzuren, C10-20-neo, kaliumzouten
 • zink 3,5,5-trimethylhexaanzuur

Meer informatie

Na het lezen van dit bericht een vraag? Of meer weten hoe je het register van de gevaarlijke stoffen binnen de organisatie automatisch kunt controleren op aanwezigheid van PZZS met behulp van software? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark