In coronatijd de zaken even ‘on hold’ zetten? Niet voor high-tech incubator TWICE in Eindhoven. TWICE opende niet alleen een vijfde locatie voor early start-ups, maar ook een zesde. “Deze hub focust op vitaliteit”, zegt directeur Marc Kuipers. Sinds 1 februari is hij de drijvende kracht achter de groei van de incubator. Zijn eerste doel: ook de nieuwe hub op de kaart zetten.

Alinda Wolthuis | fotografie: Marco Vellinga

TWICE bestaat sinds 1999. De incubator is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de TU Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, de Gemeente Eindhoven en de Rabobank. Samen bouwen zij aan een ecosysteem van start-ups en scale-ups. Marc Kuipers geeft sinds kort leiding aan TWICE. “We zijn er voor de eerste jaren van ondernemingen”, zegt hij. “Na maximaal zeven jaar staan ze op eigen benen en verlaten ze de incubator.” Elk van de zes hubs heeft een eigen doelgroep. Alpha richt zich op innovatieve tech starters, Twinning op data science, artificial intelligence, blockchain, ICT & software en Catalyst focust op elektrotechniek, werktuigbouw en biochemie. Bèta gaat over innovatie in R&D en Mμ is er voor groei in life sciences en new energy. “Wij bieden starters betaalbare hoogwaardige huisvesting, compleet met laboratoriumfaciliteiten. Ze maken deel uit van een actieve community, waarvoor we allerlei events organiseren. Ook ondersteunen we hen bij hun groei als bedrijf door gerichte advisering.”

Workplace Vitality Hub

In december 2020 opende Alpha de deuren voor early start-ups. De huurprijzen vanaf 162 euro per maand, vlak naast het Centraal Station, zijn jaloersmakend. “We kunnen zo'n aantrekkelijk aanbod doen omdat onze meer gevestigde huurders en onze partners bijdragen aan de huur van de nieuwkomers. Naarmate ze langer in de hub gevestigd zijn, gaan ze een hogere huur betalen. Uiteindelijk betalen ze zelf mee aan de huisvesting van nieuwkomers. Dat is onze filosofie, zo krijgt iedereen de kans om te groeien.” Mooi nieuws: Alpha zit al vol.

Wij bieden starters betaalbare hoogwaardige huisvesting, compleet met laboratoriumfaciliteiten
Marc Kuipers

“De Workplace Vitality Hub gaat over vitaliteit. Hier brengen we techpartners samen die mensen vitaler maken met slimme technologie. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan stoelen die je een seintje geven als je te lang zit, of aan koffieautomaten die mensen naar gezondere drankjes sturen.” De hub heeft steun van gearriveerde bedrijven die geïnteresseerd zijn in creatieve beginners, of die een eigen spin-off willen laten rijpen in de hub. “Het voordeel hiervan is dat starters zo toegang krijgen tot kennis van grote(re) bedrijven, en andere middelen”, aldus Kuipers.

Labruimte gewild

De gemiddelde bezettingsgraad van TWICE is 85%. De mobiliteit is met 60% mutaties per twee jaar, hoog. Dat komt enerzijds omdat bedrijven na zeven jaar op eigen benen moeten gaan staan en anderzijds omdat een groot deel van de startups het niet redt. “Die 60% is eigenlijk precies wat we willen”, zegt Kuipers. “Starters krijgen de kans hun concept te ontwikkelen, maar maken plek als er onvoldoende perspectief is. De rest zijn bedrijven die zo goed geholpen zijn dat ze na zeven jaar te groot zijn geworden voor hun hub.”

Ze zijn gewoon al wat verder in hun leven als bedrijf, dus zijn ook stabieler dan veel andere starters
Marc Kuipers

Labruimte – biomedisch, chemisch, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch, fysisch en chemisch – bevindt zich in Bèta, Catalyst en Mμ. “Deze ruimten zijn aantrekkelijk door de combinatie van kleinschaligheid, kwaliteit en complete ondersteuning. Hoe klein je ook bent, er is een passende plek voor je. En we helpen je groeien.” Het ‘slechte’ nieuws: aan deze labruimte is stelselmatig een tekort. Kuipers: “We werken met een wachtlijst.” Hij verklaart dat uit het feit dat bedrijven die labruimte nodig hebben vaak al de fase van ideevorming voorbij zijn. “Ze weten al wat ze willen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Vaak hebben ze ook al funding opgehaald om deze stap te kunnen zetten. Ze zijn gewoon al wat verder in hun leven als bedrijf, dus zijn ook stabieler dan veel andere starters.”

Uitbouwen

Kuipers komt zelf uit het commercieel vastgoed. “Hiervoor werkte ik bij een business center organisatie, ooit een zusje van TWICE. Mijn uitdaging bij TWICE is om alle hubs goed te laten functioneren. En om de plus die we bieden – het netwerk en de ondersteuning – verder uit te bouwen.” Daarbij sluit hij een uitbreiding van de labruimte zeker niet uit. Inmiddels heeft Kuipers alle stakeholders ontmoet, van partners en huurders tot organisaties die zich met start- en scale-ups bezig houden. Hij voelt zich er als een vis in het water. “Tijdens corona ging het al goed, maar het gaat nu nog beter!”

hubhubsincubator